ระเบียบวาระประชุมประเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ
ปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลระบบ

ลำดับ เดือน วันที่ประชุม วาระการประชุม ข้อสั่งการ คปสจ.
1 ตุลาคม 2561 5 ต.ค.61 ที่นี่
2 พฤศจิกายน 2561 31 ต.ค.61 ที่นี่
3 ธันวาคม 2561 4ธ.ค.61
4 มกราคม 2562 4 ม.ค.62 ที่นี่
5 กุมภาพันธ์ 2562
6 มีนาคม 2562
7 เมษายน 2562
8 พฤษภาคม 2562
9 มิถุนายน 2562  
10 กรกฎาคม 2562  
11 สิงหาคม 2562  
12 กันยายน 2562  
หมายเหตุ : ขอให้ รพสต.ทุกแห่ง Download แล้วพิมพ์
ก่อนเข้าประชุมประจำเดือน...ทุกครั้ง
[ ปืดหน้าต่างนี้]