ระเบียบวาระประชุมประเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ
ปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลระบบ

ลำดับ เดือน วันที่ประชุม กลุ่มงานข้อมูลข่าวสาร ข้อสั่งการ คปสจ.
1 ตุลาคม 2560 11 ต.ค.60 ที่นี่
2 พฤศจิกายน 2560 2 พ.ย.60 ที่นี่
3 ธันวาคม 2560 7 ธ.ค.60 ที่นี่
4 มกราคม 2561 7 ม.ค.61 ที่นี่
5 กุมภาพันธ์ 2561 6 ก.พ.61 ที่นี่
6 มีนาคม 2561 6 มี.ค.61 ที่นี่
7 เมษายน 2561 3 เม.ย.61 ที่นี่
8 พฤษภาคม 2561 1 พ.ค.61 ที่นี่ ที่นี่
9 มิถุนายน 2561  
10 กรกฎาคม 2561  
11 สิงหาคม 2561  
12 กันยายน 2561  
หมายเหตุ : ขอให้ รพสต.ทุกแห่ง Download แล้วพิมพ์
ก่อนเข้าประชุมประจำเดือน...ทุกครั้ง
[ ปืดหน้าต่างนี้]