เอกสารประกอบการประเมิน รพสต.ติดดาว
ปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลระบบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร
1 การเงินและบัญชี
2 คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ปี 2561 (pdf)
3 แบบประเมิน รพสต.ติดดาว (excel)
4 คู่มือแบบword
5
6
7
8
9
10
11
12
หมายเหตุ : ขอให้ รพสต.ทุกแห่ง Download แล้วพิมพ์ก่อนเข้าประชุม...
[ ปืดหน้าต่างนี้]