...10 ก.ย.61 (13.30น.) ประชุมประจำเดือน (สสอ.โนนคูณ)... "คำขวัญอำเภอโนนคูณ : หลวงพ่ออ้วนคู่บ้าน บุญคูณลานงานประเพณี ลือนามเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีศรีโนนคูณ "....

เอกสารDownload

1.แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม
2.โปรแกรมreport-jhcis-Hualao Update 23 ก.ค.61
3.โปรแกรมปรับปรุงแผนไทย
4.แนวทางการดำเนินงาน ปี2561
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.โนนคูณ
6.หลักฐานเบิกวิชาการ เชียงราย 5-7 ก.ย.61
7.สรุปการประชุมวิชาการ เชียงราย