"คำขวัญอำเภอโนนคูณ : หลวงพ่ออ้วนคู่บ้าน บุญคูณลานงานประเพณี ลือนามเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีศรีโนนคูณ "...ประชุมประจำเดือน 6 พ.ย.63 (13.30น.)

1.ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
2.ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลหน่วยบริการปฐมภูมิ
3.ส่งข้อมูลประกันสังคม 4.โปรแกรม E-Claim 5.OP PP แผนไทย
6.สรุปเงินคงเหลือกองทุน อบต.
7.ความครอบคลุมสิทธิบัตรรายเดือน /แยกตามประเภทสิทธิ
8.สำรวจลูกน้ำยุงลาย อสม. 9.คำนวณระยะทาง กรมทางหลวง
10.แบบขออนุญาตใช้เสียง 11.งบลงทุนค่าเสื่อม
12.วาระประชุมประจำเดือน