ข่าวประกาศ : ประชุมตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 27 เม.ย.61 (สสจ.ศรีสะเกษ)... " คำขวัญอำเภอโนนคูณ : หลวงพ่ออ้วนคู่บ้าน บุญคูณลานงานประเพณี ลือนามเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีศรีโนนคูณ "....
ปฏิทินงาน เมษายน 2561

1.) ประชุมตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 27 เม.ย.61 (สสจ.ศรีสะเกษ)
2.) วิชาการเขต 10 จ.ยโสธร 23-25 เม.ย.61
3.) สรุปฝึกงาน วสส.อุบล 23 เม.ย.61
4.) งานสงกรานต์ 11 เม.ย.61 (สสอ.โนนคูณ)
5.) บริจาคโลหิต 10 เม.ย.61 (หอประชุมอำเภอโนนคูณ)
6.) ผ้าป่าสามัคคี รพสต.ทุ่งรวงทอง 5-6 เม.ย.61 (รพสต.ทุ่งรวงทอง)
7.) ประชุมกรรมการ/ผู้ประสานเขต ฌกส.โนนคูณ 4 เม.ย.61 (13.30น.)
8.) ประชุมประจำเดือน 3 เม.ย.61 (สสอ.โนนคูณ)