...สอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 24 พ.ย.61... "คำขวัญอำเภอโนนคูณ : หลวงพ่ออ้วนคู่บ้าน บุญคูณลานงานประเพณี ลือนามเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีศรีโนนคูณ "....

สอบวิชาชีพการสาธารณสุข 24 พ.ย.61
เอกสารDownload
1.โปรแกรมreport-jhcis-Hualao Update 3 ต.ค.61
2.โปรแกรมปรับปรุงแผนไทย
3.แนวทางการดำเนินงาน ปี2561
4.เอกสารเตรียมตัวสอบ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน (24พ.ย.2561)