...ประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการประเมินสุขภาพ (รพสต.ติดดาว) ครู ข เขต 10 (รร.กิจตรงวิลรีสอร์ท) 21-22 ม.ค.62 ....... "คำขวัญอำเภอโนนคูณ : หลวงพ่ออ้วนคู่บ้าน บุญคูณลานงานประเพณี ลือนามเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีศรีโนนคูณ "....

เอกสารDownload (ตรวจสอบสารบรรณออนไลน์ ด้วยนะครับ...)
1.โปรแกรมreport-jhcis-Hualao Update 3 ต.ค.61
2.รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.โนนคูณ
3.วาระการประชุมประจำเดือน
4.Templte QOF ปี 2562
5.สรุป3ล้าน3ปี (Thai PHC)
6.เกณฑ์ranking/