"คำขวัญอำเภอโนนคูณ : หลวงพ่ออ้วนคู่บ้าน บุญคูณลานงานประเพณี ลือนามเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีศรีโนนคูณ "....บริจาคโลหิต 18 ส.ค.63 (หอประชุมอำเภอโนนคูณ)


1.ส่งข้อมูลประกันสังคม 2.โปรแกรม E-Claim
3.OP PP แผนไทย 4.สรุปเงินคงเหลือกองทุน อบต.
5.ความครอบคลุมสิทธิบัตรรายเดือน /แยกตามประเภทสิทธิ
6.สำรวจลูกน้ำยุงลาย อสม.
7.คำนวณระยะทาง กรมทางหลวง