ข่าวประกาศ : ประเมินจัดลำดับอำเภอ 11-12 ก.ค.62 (คปสอ.โนนคูณ)... "คำขวัญอำเภอโนนคูณ : หลวงพ่ออ้วนคู่บ้าน บุญคูณลานงานประเพณี ลือนามเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีศรีโนนคูณ "....


เอกสารDownload
1.โปรแกรมreport-jhcis-Hualao Update 4 มี.ค.62
2.สรุป3ล้าน3ปี (Thai PHC)
3.ความครอบคลุมสิทธิบัตรรายเดือน /แยกตามประเภทสิทธิ
4.สรุปเงินคงเหลือกองทุน อบต.
5.แนวทางลงข้อมูล ปี2562