ข่าวประกาศ : ประชุมประจำเดือน 4 มิ.ย.62 (13.30 น.)... "คำขวัญอำเภอโนนคูณ : หลวงพ่ออ้วนคู่บ้าน บุญคูณลานงานประเพณี ลือนามเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีศรีโนนคูณ "....

เอกสารDownload
1.โปรแกรมreport-jhcis-Hualao Update 4 มี.ค.62
2.สรุป3ล้าน3ปี (Thai PHC)
3.ความครอบคลุมสิทธิบัตรรายเดือน /แยกตามประเภทสิทธิ