ทั้งหมด 34 รายการ
[1][2][3]
ที่ วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ รายการ สถานะ
34 4 ธ.ค. 62 เสกสิทธิ์ น้ำฝน รง. รับ-จ่าย พ.ย.2562 รพ.สต.ห
33 3 ธ.ค. 62 อธิวัฒน์ วาระการประชุมคปสอ
32 26 พ.ย. 62 นงคราญ ชูพักตร์ GL หยอด 30-09-62
31 26 พ.ย. 62 นภาพร นงคราญ GL63ฐานเปล่า
30 25 พ.ย. 62 นภาพร ชูพักตร์ GL หัวเหล่า ถึง 31 ตค.62
29 25 พ.ย. 62 นภาพร ชูพักตร์ ส่งGL ถึง กย.62
28 21 พ.ย. 62 เสกสิทธิ์ อธิวัฒน์ แผน รพ สต หนองกุง
27 21 พ.ย. 62 เสกสิทธิ์ อธิวัฒน์ แผน รพ สต หนองกุง
26 20 พ.ย. 62 ชูพักตร์ เสกสิทธิ์ รายงาน GL ตค 62
25 20 พ.ย. 62 ชูพักตร์ เสกสิทธิ์ รายงาน GL
24 19 พ.ย. 62 นงคราญ อธิวัฒน์ ส่งแผน 2563
23 19 พ.ย. 62 สุภาพร อธิวัฒน์ ส่งแผน รพ.สต.หนองมะเกลือ ปี 63
22 18 พ.ย. 62 พัฒนะชัย อธิวัฒน์ แผนปี63 รพสต.หัวเหล่า
21 18 พ.ย. 62 พิมพ์ลดา อธิวัฒน์ ส่งแผน63