ทั้งหมด 39 รายการ ( =ยังไม่รับ, =รับแล้ว)
[1][2][3]
ที่ วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ รายการ สถานะ
39 14 ม.ค. 63 เสกสิทธิ์ อธิวัฒน์ แผนปฏิบัติงาน หนองกุง 2563
38 14 ม.ค. 63 เสกสิทธิ์ อธิวัฒน์ สรุป แผน หนองกุง 2563
37 8 ม.ค. 63 น้ำฝน รพสต.ทุกแห่ง แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโครงก
36 3 ม.ค. 63 เสกสิทธิ์ น้ำฝน สรุป รับ-จ่าย รพ.สต.หนองกุง ธ.
35 11 ธ.ค. 62 นภาพร น้ำฝน รับจ่าย พย62 หัวเหล่า
34 4 ธ.ค. 62 เสกสิทธิ์ น้ำฝน รง. รับ-จ่าย พ.ย.2562 รพ.สต.ห
33 3 ธ.ค. 62 อธิวัฒน์ วาระการประชุมคปสอ
32 26 พ.ย. 62 นงคราญ ชูพักตร์ GL หยอด 30-09-62
31 26 พ.ย. 62 นภาพร นงคราญ GL63ฐานเปล่า
30 25 พ.ย. 62 นภาพร ชูพักตร์ GL หัวเหล่า ถึง 31 ตค.62
29 25 พ.ย. 62 นภาพร ชูพักตร์ ส่งGL ถึง กย.62
28 21 พ.ย. 62 เสกสิทธิ์ อธิวัฒน์ แผน รพ สต หนองกุง
27 21 พ.ย. 62 เสกสิทธิ์ อธิวัฒน์ แผน รพ สต หนองกุง
26 20 พ.ย. 62 ชูพักตร์ เสกสิทธิ์ รายงาน GL ตค 62