หน้าหลัก Download ผู้ดูแลระบบ
programmer

นายพัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์
(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)
ที่
วันที่
สิ่งที่พัฒนา
1. 1 พ.ย.62 -วิเคราะและออกแบบระบบ
-PHP, MySQL, และ phpMyAdmin เวอร์ชัน 2.5.10
-ประกอบด้วย 3 ตาราง report / web_member/user_access
2. 10 พ.ย.62 -แก้ไขBug โปรแกรม
3. 11 พ.ย.62 -เพิ่มระบบlogin ดูข้อมูลเฉพาะตัวเองเท่านั้น
-เพิ่มนับสถิติการดาวน์โหลด(ครั้ง)
-เมนูดาวน์โหลดแทนด้วยอักษรภาพ
4. 18 พ.ย.62 -เพิ่มระบบนับสถิติการใช้งาน