V.1.00 17พ.ย.62 เวลา 13.15 น.

 :: 2561 ::
ทั้งหมด 45 รายการ
[1][2][3]
ที่ ผู้ส่ง วันที่ เวลา ผู้รับ รายการ สถานะ
30 นภาพร 25 พ.ย. 62 16:16:37 ชูพักตร์ GL หัวเหล่า ถึง 31 ตค.62
29 นภาพร 25 พ.ย. 62 11:00:47 ชูพักตร์ ส่งGL ถึง กย.62
28 เสกสิทธิ์ 21 พ.ย. 62 23:30:13 อธิวัฒน์ แผน รพ สต หนองกุง
27 เสกสิทธิ์ 21 พ.ย. 62 23:29:20 อธิวัฒน์ แผน รพ สต หนองกุง
26 ชูพักตร์ 20 พ.ย. 62 10:07:48 เสกสิทธิ์ รายงาน GL ตค 62
25 ชูพักตร์ 20 พ.ย. 62 10:05:52 เสกสิทธิ์ รายงาน GL
24 นงคราญ 19 พ.ย. 62 15:17:55 อธิวัฒน์ ส่งแผน 2563
23 สุภาพร 19 พ.ย. 62 11:04:13 อธิวัฒน์ ส่งแผน รพ.สต.หนองมะเกลือ ปี 63 ค่ะ
22 พัฒนะชัย 18 พ.ย. 62 14:02:39 อธิวัฒน์ แผนปี63 รพสต.หัวเหล่า
21 พิมพ์ลดา 18 พ.ย. 62 08:13:33 อธิวัฒน์ ส่งแผน63
20 อธิวัฒน์ 15 พ.ย. 62 15:24:32 รพสต.ทุกแห่ง แผนงบค่าเสื่อมปี๖๓
19 อธิวัฒน์ 15 พ.ย. 62 14:08:06 รพสต.ทุกแห่ง KPI แยกตามกลุ่มงานครับ
18 อธิวัฒน์ 15 พ.ย. 62 12:11:44 รพสต.ทุกแห่ง ไฟล์แผนงานปี 2563
17 พัฒนะชัย 12 พ.ย. 62 15:59:34 รพสต.ทุกแห่ง คำสั่งอำเภอสะอาด
16 พัฒนะชัย 12 พ.ย. 62 15:54:45 รพสต.ทุกแห่ง ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง2562

สสอ.โนนคูณ nonkhun.com @ 2019