V.1.00 17พ.ย.62 เวลา 13.15 น.

 :: 2561 ::
ทั้งหมด 53 รายการ
[1][2][3][4]
ที่ ผู้ส่ง วันที่ เวลา ผู้รับ รายการ สถานะ
53 เสกสิทธิ์ 2 มิ.ย. 63 11:15:33 น้ำฝน รง.รับ-จ่าย พ.ค.2563 รพสต บ้านหนองกุง
52 เสกสิทธิ์ 2 มิ.ย. 63 11:13:29 น้ำฝน รง.รับ-จ่าย รพสต บ้านหนองกุง
51 เสกสิทธิ์ 2 มิ.ย. 63 11:12:02 น้ำฝน รง.รับ-จ่าย พ.ค.2563 รพสต บ้านหนองกุง
50 นภาพร 28 พ.ค. 63 13:46:25 ชูพักตร์ ส่งGL ถึง 30 เมย.63
49 เสกสิทธิ์ 18 พ.ค. 63 15:44:09 ชูพักตร์ จี แอล รพสตบ้านหนองกุง ณ 30เมย2563
48 เสกสิทธิ์ 15 พ.ค. 63 10:00:33 น้ำฝน รง รับ-จ่าย เมย 63 รพสตหนองกุง
47 เสกสิทธิ์ 15 พ.ค. 63 09:59:24 น้ำฝน รง รับ-จ่าย มีค 63 รพสตหนองกุง ปรับ
46 นภาพร 13 เม.ย. 63 14:45:36 ชูพักตร์ ส่ง GL หัวเหล่า ถึง 31 มีค.63
45 เสกสิทธิ์ 3 เม.ย. 63 11:45:32 น้ำฝน รพสต หนองกุง รับ-จ่าย มีค 2563 ปรับปรุง
44 เสกสิทธิ์ 2 เม.ย. 63 11:44:43 น้ำฝน รพสต หนองกุง รับ-จ่าย มีค 2563
43 น้ำฝน 25 มี.ค. 63 11:26:06 รพสต.ทุกแห่ง แนวทางการเงิน ปี 2563
42 เสกสิทธิ์ 6 มี.ค. 63 14:26:47 น้ำฝน สำเนาหนังสือ รพ สต หนองกุง โอนให้ สสอ(หนึ่งแสน)
41 เสกสิทธิ์ 4 มี.ค. 63 11:50:29 น้ำฝน สรุป รับ-จ่าย รพ สต หนองกุง กพ 2563
40 เสกสิทธิ์ 5 ก.พ. 63 11:27:32 น้ำฝน รับ - จ่าย รพสต หนองกุง มกราคม 2563
39 เสกสิทธิ์ 14 ม.ค. 63 15:41:08 อธิวัฒน์ แผนปฏิบัติงาน หนองกุง 2563

สสอ.โนนคูณ nonkhun.com @ 2019