V.1.00 17พ.ย.62 เวลา 13.15 น.

 :: 2561 ::
ทั้งหมด 40 รายการ
[1][2][3]
ที่ ผู้ส่ง วันที่ เวลา ผู้รับ รายการ สถานะ
40 เสกสิทธิ์ 5 ก.พ. 63 11:27:32 น้ำฝน รับ - จ่าย รพสต หนองกุง มกราคม 2563
39 เสกสิทธิ์ 14 ม.ค. 63 15:41:08 อธิวัฒน์ แผนปฏิบัติงาน หนองกุง 2563
38 เสกสิทธิ์ 14 ม.ค. 63 15:10:17 อธิวัฒน์ สรุป แผน หนองกุง 2563
37 น้ำฝน 8 ม.ค. 63 11:17:58 รพสต.ทุกแห่ง แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
36 เสกสิทธิ์ 3 ม.ค. 63 13:50:37 น้ำฝน สรุป รับ-จ่าย รพ.สต.หนองกุง ธ.ค.2562
35 นภาพร 11 ธ.ค. 62 16:49:56 น้ำฝน รับจ่าย พย62 หัวเหล่า
34 เสกสิทธิ์ 4 ธ.ค. 62 12:07:40 น้ำฝน รง. รับ-จ่าย พ.ย.2562 รพ.สต.หนองกุง
33 อธิวัฒน์ 3 ธ.ค. 62 17:22:15 วาระการประชุมคปสอ
32 นงคราญ 26 พ.ย. 62 15:26:05 ชูพักตร์ GL หยอด 30-09-62
31 นภาพร 26 พ.ย. 62 09:22:58 นงคราญ GL63ฐานเปล่า
30 นภาพร 25 พ.ย. 62 16:16:37 ชูพักตร์ GL หัวเหล่า ถึง 31 ตค.62
29 นภาพร 25 พ.ย. 62 11:00:47 ชูพักตร์ ส่งGL ถึง กย.62
28 เสกสิทธิ์ 21 พ.ย. 62 23:30:13 อธิวัฒน์ แผน รพ สต หนองกุง
27 เสกสิทธิ์ 21 พ.ย. 62 23:29:20 อธิวัฒน์ แผน รพ สต หนองกุง
26 ชูพักตร์ 20 พ.ย. 62 10:07:48 เสกสิทธิ์ รายงาน GL ตค 62

สสอ.โนนคูณ nonkhun.com @ 2019