V.1.01 (5 ก.ค.63 เวลา 14.47 น.) : เพิ่มเมนูข่าวประกาศ/ประชุม/อบรม

 :: 2561 ::
ทั้งหมด 67 รายการ
[1][2][3][4][5]
ที่ ผู้ส่ง วันที่ เวลา ผู้รับ รายการ/Link สถานะ
67 นภาพร 27 ต.ค. 63 16:40:04 อธิวัฒน์ GL หัวเหล่า ถึง 30 กย.63
66 เสกสิทธิ์ 12 ต.ค. 63 22:22:05 น้ำฝน gl ณ 30 กย 63 รพสต บ้านหนองกุง
65 เสกสิทธิ์ 12 ต.ค. 63 14:47:27 น้ำฝน รง. รับ - จ่าย ก.ย. 2563 รพสต บ้านหนองกุง
64 เสกสิทธิ์ 11 ต.ค. 63 16:41:16 น้ำฝน รง. รับ - จ่าย ส.ค. 2563 รพสต บ้านหนองกุง
63 อธิวัฒน์ 13 ส.ค. 63 13:33:12 รพสต.ทุกแห่ง เอกสารประกอบการอบรมควบคุมภายใน
62 พัฒนะชัย 11 ส.ค. 63 11:49:36 รพสต.ทุกแห่ง วาระประชุมประจำเดือน ส.ค.63
61 เสกสิทธิ์ 6 ส.ค. 63 12:13:34 น้ำฝน รง. รับ - จ่าย ก.ค. 2563 รพสต บ้านหนองกุง
60 นภาพร 24 ก.ค. 63 17:21:25 ชูพักตร์ ส่งรายงาน GL มิย.63
59 นภาพร 22 ก.ค. 63 09:40:36 อธิวัฒน์ รง.ที่ราชพัสดุหัวเหล่า
58 เสกสิทธิ์ 16 ก.ค. 63 11:13:16 ชูพักตร์ gl ถึง มิย 63 รพสต บ้านหนองกุง
57 เสกสิทธิ์ 10 ก.ค. 63 10:49:42 น้ำฝน รง. รับ - จ่าย มิ.ย. 2563 รพสต บ้านหนองกุง
56 พัฒนะชัย 3 ก.ค. 63 09:30:55 รพสต.ทุกแห่ง วาระประชุมงานIT ก.ค.63
55 นภาพร 30 มิ.ย. 63 17:08:38 ชูพักตร์ ส่ง รง.GL ถึง 30/05/63 หัวเหล่า
54 พัฒนะชัย 12 มิ.ย. 63 16:24:05 อธิวัฒน์ รณรงค์12มิย63
53 เสกสิทธิ์ 2 มิ.ย. 63 11:15:33 น้ำฝน รง.รับ-จ่าย พ.ค.2563 รพสต บ้านหนองกุง

Line ID : bombam2029