ตรวจสอบการรับรายงาน  เข้ารับรายงาน

 

 

ระบบรับ-ส่งรายงาน..(สสอ.โนนคูณ)

รายงาน

ผู้ส่ง/รายละเอียด

ผู้รับรายงาน
ไฟล์ที่ส่ง
 

                               หมายเหตุ เพื่อความรวดเร็วในการส่ง กรุณา zip ไฟล์ก่อนส่งทุกครั้ง 
                               1.ไม่ตั้งชื่อภาษาไทย
                               2.ชื่อไฟล์ต้องไม่ซ้ำกัน

                                   3.ไฟล์ที่สามารถส่งได้ zip,rar,doc,xls,xlsx,docx,ppt,dbf,pdf,mdb,txt