หน้าหลัก เพิ่มข้อมูล รายงาน แจ้งปัญหา ผู้พัฒนา Download ผู้ดูแลระบบ
รายงานและสอบถามข้อมูล
1.ทะเบียนพัสดุบัญชีรายการพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ
2.กราฟแสดงจำนวนพัสดุทั้งหมด
3.ทะเบียนพัสดุประจำปี