หน้าหลัก เพิ่มข้อมูล รายงาน Contact ผู้พัฒนา Download ผู้ดูแลระบบ
programmer
  Update 29 ต.ค.63
1.
ทะเบียนพัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพ
2.
กราฟแสดงจำนวนพัสดุทั้งหมด
3.
ทะเบียนพัสดุประจำปี
4.
รายการพัสดุในฐานข้อมูลทั้งหมด