หน้าหลัก เพิ่มข้อมูล รายงาน แจ้งปัญหา ผู้พัฒนา ค้นหา Download ผู้ดูแลระบบ
ทั้งหมด 169 รายการ (ปกติ 142 / ชำรุด 25 ,รอจำหน่าย 2 ) ( = ปกติ , = ชำรุด , = รอจำหน่าย )
ที่   หน่วยงาน   รายการ   วดป.ซื้อ   จำนวน   หมายเหตุ   สถานะ
1  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องพ่นหมอกควัน 14 ก.พ. 62  1  เงินนอกงบประมาณ
2  รพสต.หัวเหล่า  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง ๓ ฟุต สีเขียว 6 ส.ค. 61  1  ตกลงราคา
3  รพสต.หัวเหล่า  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สีเขียว 6 ส.ค. 61  1  ตกลงราคา
4  รพสต.หัวเหล่า  ตู้ลอยเก็บอุปกรณ์ 25 ม.ค. 61  2  เงินบำรุง
5  รพสต.หัวเหล่า  โต๊ะทำงานเหล็ก3x5ฟุต 25 ม.ค. 61  1  เงินบำรุง
6  รพสต.หัวเหล่า  ชั้นหนังสือไม้ 25 ม.ค. 61  1  เงินบำรุง
7  รพสต.หัวเหล่า  เก้าอี้ทำงานมีล้อทรงสูง 25 ม.ค. 61  1  เงินบำรุง
8  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องปั่นผสมสารอุดฟันพร้อมอุปกรณ์ 23 มิ.ย. 59  1  เงินนอกงบประมาณ
9  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันพร้อมอุปกรณ์ 17 มิ.ย. 59  1  เงินนอกงบประมาณ
10  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 17 มิ.ย. 59  1  เงินบำรุง
11  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องตรวจหู คอ จมูก 23 ก.ค. 58  1  เงินบำรุง
12  รพสต.หัวเหล่า  เตียงตรวจนรีเวช สเตนเลส 23 ก.ค. 58  1  เงินงบประมาณ
13  รพสต.หัวเหล่า  เตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน 23 ก.ค. 58  1  เงินนอกงบประมาณ
14  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดแขนสอด 23 ก.ค. 58  1  เงินบำรุง
15  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก 3 ก.ค. 58  1  เงินนอกงบประมาณ
16  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก (Ink Jet) 22 มิ.ย. 58  1  เงินบำรุง
17  รพสต.หัวเหล่า  ยูนิตทำฟันเฉพาะทางทันตกรรม 18 พ.ย. 57  1  เงินนอกงบประมาณ
18  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องคอมพิวเตอร์Notebook 17 พ.ย. 57  1  เงินบำรุง
19  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องสำรองไฟ 750 VA 27 ต.ค. 57  3  เงินบำรุง
20  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องซักผ้าฝาบนขนาด10ก.ก. 15 ต.ค. 57  1  เงินบำรุง
21  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุดขนาด 32 บิต 29 ก.ค. 57  1  เงินบำรุง
22  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 28 ก.ค. 57  1  เงินบำรุง
23  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก (Ink Jet) 27 มิ.ย. 57  1  เงินบำรุง
24  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Jet) 26 มิ.ย. 57  1  เงินบำรุง
25  รพสต.หัวเหล่า  โต๊ะประชุม 30 ต.ค. 56  6  เงินบำรุง
26  รพสต.หัวเหล่า  โต๊ะประชุมโอเมก้าพับได้ 15 ก.ย. 56  1  เงินบำรุง
27  รพสต.หัวเหล่า  ฮาร์ดดิสก์ 10 ส.ค. 56  1  เงินบำรุง
28  รพสต.หัวเหล่า  เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู 28 มิ.ย. 56  2  เงินบำรุง
29  รพสต.หัวเหล่า  ตู้ล็อคเกอร์ไม้3บาน มีฝาปิด 28 เม.ย. 56  1  เงินบำรุง
30  รพสต.หัวเหล่า  ชุดรับแขก 28 เม.ย. 56  1  เงินบำรุง
1 2 3 4 5 6 >>
 
 
1 2 3 4 5 6 >>