รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ประจำปี 2561-2562
ปี 61 จำนวน 113 คน [1][2][3][4]
ปี 62 จำนวน 30 คน
กลับหน้าหลัก
ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท เลขสมาชิก ที่อยู่ จ่ายเงิน เสียชีวิต สมัคร สาเหตุการเสียชีวิต
113
นายชัยรัตน์ สุระเสน
สามัญ 2544 167 ม.2 ต.โพธิ์ 19 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 61 3 ก.ย. 46
โรคมะเร็งเม็ดเลือด
112
น.ส.เข็มมา ทองแดง
สามัญ 1866 28 ม.1 ต.บก 22 ธ.ค. 60 24 พ.ย. 61 5 มี.ค. 52
ไตวายเนื่องจากโรคเบาหวาน
111
นางบุญสม สายเมือง
สามัญ 7985 38 ม.8 ต.บก 9 ม.ค. 61 5 พ.ย. 61 13 ก.พ. 58
มะเร็งปากมดลูก
110
นางสาววิภา สารภาพ
สามัญ 9535 99 ม.5 ต.โพธิ์ 10 ม.ค. 61 2 พ.ย. 61 3 เม.ย. 60
ติดเชื้อในกระแสเลือด
109
นายเสี่ยง กฤษฎาชาตรี
สามัญ 3031 121 ม.9 ต.โพธิ์ 7 ม.ค. 60 31 ต.ค. 61 21 ม.ค. 54
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขยายใหญ่ผิดปกติ
108
นายบัวภา จุลหอม
สามัญ 3764 32 ม.12 ต.หนองกุง 28 ธ.ค. 60 22 ต.ค. 61 30 ม.ค. 50
หัวใจวายฉับพลัน
107
นางเภา แสงกล้า
สามัญ 4292 26 ม.13 ต.หนองกุง 29 ธ.ค. 60 22 ต.ค. 61 28 มิ.ย. 48
ถูกไฟฟ้าช๊อต
106
นายสมชาย วิเศษหมื่น
สามัญ 10170 28 ม.12 ต.เหล่ากวาง 1 ม.ค. 13 4 ต.ค. 61 10 เม.ย. 61
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
105
นายพร โนนสังข์
สามัญ 9524 9 ม.5 ต.โพธิ์ 10 ม.ค. 61 23 ก.ย. 61 2 ก.พ. 60
ติดเชื้อในกระแสเลือด
104
นางสาวยุพา แสงทอง
สามัญ 11204 58 ม.18 ต.หนองกุง 1 ม.ค. 13 19 ก.ย. 61 20 เม.ย. 61
103
น.ส.อำนวย ไกลรัฐ
สามัญ 6934 65 ม.1 ต.หนองกุง 5 ม.ค. 61 17 ก.ย. 61 22 มี.ค. 55
ติดเชื้อในกระแสเลือด
102
นายบุญมี ทองคำสุข
สามัญ 3665 36 ม.5 ต.หนองกุง 28 ธ.ค. 60 16 ก.ย. 61 12 ก.พ. 53
มะเร็งในตับ
101
นายสมยา พงษ์กิ่ง
สามัญ 9682 64/1 ม.11 ต.โนนค้อ 10 ม.ค. 61 13 ก.ย. 61 28 เม.ย. 60
ปอดอุดกั้นเฉียบพลัน
100
นายหนูแดง เกตศักดิ์
สามัญ 4300 8 ม.13 ต.หนองกุง 29 ธ.ค. 60 17 ส.ค. 61 10 ก.พ. 52
ติดเชื้อในกระแสเลือด
99
น.ส.หนูเจียม ยูที
สามัญ 6505 9809 ม.19 ต.โนนค้อ 5 ม.ค. 61 16 ส.ค. 61 8 มี.ค. 55
ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ
98
นายศุภโชค สร้อยรอด
สามัญ 9876 62 ม.20 ต.โนนค้อ 3 เม.ย. 61 14 ส.ค. 61 8 ก.พ. 61
เลือดออกในสมอง
97
นายขุน บรรเทา
สามัญ 6474 22/1 ม.4 ต.โนนค้อ 4 ม.ค. 61 26 ก.ค. 61 27 มี.ค. 55
เส้นเลือดในสมองตีบ
96
นางสีเรียน โคตรชัย
สามัญ 3497 60 ม.3 ต.หนองกุง 28 ธ.ค. 60 15 ก.ค. 61 16 ก.พ. 54
ลำไส้เน่า
95
นางทองม้วน รันทม
สามัญ 1931 54 ม.6 ต.บก 22 ธ.ค. 60 8 ก.ค. 61 29 เม.ย. 50
ปอดติดเชื้อ
94
นายสงัด บุญสาร
สามัญ 2014 40 ม.8 ต.บก 27 ธ.ค. 60 4 ก.ค. 61 3 มี.ค. 52
ติดเชื้อในกระแสเลือด
93
นายดุสิต อุดมสุข
สามัญ 4714 16 ม.4 ต.เหล่ากวาง 29 ธ.ค. 60 29 มิ.ย. 61 19 ก.พ. 53
มะเร็งในปอด
92
นายบุญกอง เศรษฐีสุข
สามัญ 3656 132 ม.5 ต.หนองกุง 28 ธ.ค. 60 26 มิ.ย. 61 16 ก.พ. 53
อุบัติเหตุพลัดตกหกล้มจากบันได
91
นางด่อน คำหอม
สามัญ 5006 27 ม.10 ต.เหล่ากวาง 28 มี.ค. 61 25 มิ.ย. 61 2 มี.ค. 52
วัณโรค
90
นางรำเพย ไชยพิมพ์
สามัญ 619 20 ม.1 ต.โนนค้อ 13 ก.พ. 61 22 มิ.ย. 61 20 ส.ค. 46
เบาหวานเนื่องจากความดันโลหิตสูง
89
นายทองสี รอดคำทุย
สามัญ 1480 18/1 ม.7 ต.บก 30 พ.ย. 60 18 มิ.ย. 61 2 มี.ค. 52
มะเร็งท่อน้ำดี
88
นายดิ่ง คำแพง
สามัญ 4327 77 ม.13 ต.หนองกุง 29 ธ.ค. 60 7 มิ.ย. 61 13 ก.พ. 53
เบาหวานเนื่องจากความดันโลหิตสูง
87
นายฉวี คำศรี
สามัญ 938 152/1 ม.13 ต.โนนค้อ 22 ธ.ค. 60 30 พ.ค. 61 21 ก.พ. 54
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
86
นายจงรัก นัยเนตร
สามัญ 9690 56 ม.4 ต.โพธิ์ 10 ม.ค. 61 28 พ.ค. 61 27 ก.พ. 60
ติดเชื้อในเยื้อหุ้มสมอง
85
นายฉลาด ทองขาว
สามัญ 6201 161 ม.4 ต.บก 3 ม.ค. 61 21 พ.ค. 61 25 มี.ค. 56
ปอดติดเชื้อ
84
นายอึ่ง เหลาสิงห์
สามัญ 4481 51 ม.18 ต.หนองกุง 29 ธ.ค. 60 27 เม.ย. 61 8 เม.ย. 54
เกลือแร่โพแทสเซียมในโลหิตสูง