รายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง
จำนวน 693 ท่าน [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]
กลับหน้าหลัก
ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท สถานบริการ จังหวัด สถานะ
663
ตลอดชีพ
662
ตลอดชีพ
661
ตลอดชีพ
660
ตลอดชีพ
659
นายเกียรติคุณ ทวี
ตลอดชีพ 211 ม.1 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
658
ตลอดชีพ
657
นางสาวกรกต รสโสดา
ตลอดชีพ 136 ม.4 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
656
นายสุขสันติ วงษาเนาว์
ตลอดชีพ 28 ม.1 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม นครพนม
655
นางสุธาทิพย์ พุทธลา
ตลอดชีพ 104 ม.10 ต.โคกหินแร่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม นครพนม
654
นางบุหงา รัตนมาลี
ตลอดชีพ 308 ม.13 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม นครพนม
653
นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
ตลอดชีพ 89 ม.9 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม นครพนม
652
นายเชษฐา แมดมิ่งเหง้า
ตลอดชีพ 160 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.นาหว้า จ.นครพนม นครพนม
651
นางสาวพัชรา ดีพรหม
ตลอดชีพ 137 ม.4 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม นครพนม
650
นายจีรภัทร ชาเหลา
ตลอดชีพ 116 ม.3 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร นครพนม
649
นายอานนท์ โกษาแสง
ตลอดชีพ 188/2 ม.1 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม นครพนม
648
นายชัชวาล นามพลแสน
ตลอดชีพ 11 ม.1 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม นครพนม
647
นายนิรัญ จันทะพันธ์
ตลอดชีพ 5 ถ.ราชวงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม นครพนม
646
นางนุคิด สาสอน
ตลอดชีพ 63 ม.1 ต.เรณูใต้ อ.เรณู จ.นครพนม นครพนม
645
นายอภิชาติ ขันตี
ตลอดชีพ 1/1 ม.1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม นครพนม
644
นายทวี สุวรรณมาโจ
ตลอดชีพ 11/1 ม.6 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
643
นางสมจิตร สุวรรณมาโจ
ตลอดชีพ 11/1 ม.6 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
642
นางเฉลียว ศรีหะมงคล
ตลอดชีพ 89 ม.8 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
641
นางสมพักตร์ พรหม
ตลอดชีพ 148/2 ม.15 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
640
นายพรชัย ไชยสุระ
ตลอดชีพ 94/2 ม.1 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
639
นายเทวฤทธิ์ เตียวสกุล
ตลอดชีพ 62 ม.5 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
638
นายสมเกียรติ คำลี
ตลอดชีพ 69 ม.5 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
637
นายประสิทธิ์ โกษาแสง
ตลอดชีพ 33 ม.1 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม นครพนม
636
นางภิญญดา ธานี
ตลอดชีพ 73 ม.9 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
635
นายชัชวาลย์ จุ่นหัวโทน
ตลอดชีพ 16/1 ม.6 9.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นครพนม
634
นางบุษบา สีนวล
ตลอดชีพ 99 ม.3 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม นครพนม