รายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง
จำนวน 693 ท่าน [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]
กลับหน้าหลัก
ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท สถานบริการ จังหวัด สถานะ
693
ตลอดชีพ
692
ตลอดชีพ
691
ตลอดชีพ
690
ตลอดชีพ
689
ตลอดชีพ
688
ตลอดชีพ
687
ตลอดชีพ
686
ตลอดชีพ
685
ตลอดชีพ
684
ตลอดชีพ
683
ตลอดชีพ
682
ตลอดชีพ
681
ตลอดชีพ
680
ตลอดชีพ
679
ตลอดชีพ
678
ตลอดชีพ
677
ตลอดชีพ
676
ตลอดชีพ
675
ตลอดชีพ
674
นายเกียรติคุณ ทวี
ตลอดชีพ 211 ม.1 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
673
ตลอดชีพ
672
นางสาวกรกต รสโสดา
ตลอดชีพ 136 ม.4 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
671
นายสุขสันติ วงษาเนาว์
ตลอดชีพ 28 ม.1 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม นครพนม
670
นางสุธาทิพย์ พุทธลา
ตลอดชีพ 104 ม.10 ต.โคกหินแร่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม นครพนม
669
นางบุหงา รัตนมาลี
ตลอดชีพ 308 ม.13 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม นครพนม
668
นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
ตลอดชีพ 89 ม.9 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม นครพนม
667
นายเชษฐา แมดมิ่งเหง้า
ตลอดชีพ 160 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.นาหว้า จ.นครพนม นครพนม
666
นางสาวพัชรา ดีพรหม
ตลอดชีพ 137 ม.4 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม นครพนม
665
นายจีรภัทร ชาเหลา
ตลอดชีพ 116 ม.3 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร นครพนม
664
นายอานนท์ โกษาแสง
ตลอดชีพ 188/2 ม.1 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม นครพนม