ข่าวประกาศ : ทั้งหมด 35 รายการ [1][2][3][4][5] ข่าวประกาศ : ประเมินรพสต.ติดดาว 29 ส.ค.62 (รพสต.หัวเหล่า) 13.30 น.... "คำขวัญอำเภอโนนคูณ : หลวงพ่ออ้วนคู่บ้าน บุญคูณลานงานประเพณี ลือนามเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีศรีโนนคูณ "....
วดป. ข่าว รายละเอียด เวลา
 9 ก.ย. 62  วิชาการกระทรวง  9-11ก.ย.62 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตีจอมเทียน. จังหวัดชลบุรี  9.00-16.30
 29 ส.ค. 62  ประเมินติดดาว  สสจ.ศรีสะเกษ ออกประเมินติดดาว (รพสต.หัวเหล่า)  13.30น.
 28 ส.ค. 62  สวดมนต์ถวายพระพร  วัดบ้านหยอด  13.30น.
 27 ส.ค. 62  เยี่ยมเสริมพลัง  พบส.โซนที่2 ออกเยี่ยมเสริมพลัง รพสต.ติดดาว (รพสต.บ้านหัวเหล่า)  13.30น.
 23 ส.ค. 62  อำเภอยิ้ม  บ้านหนองสามขา  8.30น.
 20 ส.ค. 62  บริจาคโลหิต  บริจาคโลหิต หอประชุมอำเภอโนนคูณ  8.30 น.
 19 ส.ค. 62  ประชุม  ขอเชิญ ผอ.รพสต./หัวหน้าโซน ประชุมพิจารณาความดีความชอบ (สสอ.โนนคูณ)  9.00น.
 16 ส.ค. 62  ประชุม คปสอ.  ตึกส่งเสริม รพ.โนนคูณ  13.30น.