หมวดหมู่ : ข่าวประกาศ
หัวข้อ : รพสต.หัวเหล่า รณรงค์ไข้เลือดออก
: bom
อ่าน : 313
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเหล่า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบก และ อาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวน 100 คน ร่วมรณรงค์ไข้เลือดดอก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในหมู่บ้าน 2.พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย 3.ให้สุขศึกษาแก่นักเรียน 4.ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะ