ชื่อ - นามสกุล :นางอัจฉรินทร์ กรุณา
ตำแหน่ง :จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน :คบส./แผนยุทธศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด : สสอ.โนนคูณ
ปฏิบัติหน้าที่ :