ชื่อ - นามสกุล :นางลมัยภรณ์ บำเรอสงค์
ตำแหน่ง :พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : รพสต.โคกสะอาด
หน้าที่ในกลุ่ม :