ชื่อ - นามสกุล :นางลักษมี หวังสุข
ตำแหน่ง :พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด : รพสต.ทุ่งรวงทอง
ปฏิบัติหน้าที่ :