ชื่อ - นามสกุล :น.ส.นวรัตน์ สะตะ
ตำแหน่ง :พยาบาล
ปฏิบัติงาน :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด : รพสต.ทุ่งรวงทอง
ปฏิบัติหน้าที่ :