ชื่อ - นามสกุล :นายเสกสิทธิ์ จงรักษ์
ตำแหน่ง :นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ผอ.รพสต.หนองกุง
ที่อยู่ :1
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สสอ.โนนคูณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : รพสต.หนองกุง
หน้าที่ในกลุ่ม :