ชื่อ - นามสกุล :นางนภาพร พิมพ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :ผอ.รพสต.หัวเหล่า
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : รพสต.หัวเหล่า
หน้าที่ในกลุ่ม :