ชื่อ - นามสกุล :น.ส.จิรประภา โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง :จพ.ทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด : รพสต.เหล่าเสน
ปฏิบัติหน้าที่ :