ชื่อ - นามสกุล :นางพิมพ์ลดา สีดาฐิติวัฒน์
ตำแหน่ง :นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพสต.
ที่อยู่ :1
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สสอ.โนนคูณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : รพสต.เหล่าเสน
หน้าที่ในกลุ่ม :