ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ษารินทร์ สิงห์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติงาน :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด : รพสต.เหล่าเสน
ปฏิบัติหน้าที่ :