ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ปริศนา พรมมาสุข
ตำแหน่ง :จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด : รพสต.โนนค้อ
ปฏิบัติหน้าที่ :