ชื่อ - นามสกุล :นางเสาวณีย์ คำจันทร์ลา
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : รพสต.โนนค้อ
หน้าที่ในกลุ่ม :