ชื่อ - นามสกุล :นางเสาวณีย์ คำจันทร์ลา
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติงาน :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด : รพสต.โนนค้อ
ปฏิบัติหน้าที่ :