ชื่อ - นามสกุล :นายธีรศักดิ์ แย้มศรี
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :08179082xx
Email :
กลุ่ม / แผนก : สสอ.โนนคูณ
หน้าที่ในกลุ่ม :