พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงาน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30น. )
ขอเชิญผู้ประสาน/กรรมการ ศึกษาดูงานชมรม ฌกส.กันทรารมย์ 10 ต.ค.62
เข้าชม 11  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562