พุธ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมประจำเดือน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.30น. )
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประชุมประจำเดือน ต.ค.62 ณ ห้องประชุม สสอ.โนนคูณ
เข้าชม 33  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562