พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมผู้ประสานฯ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.30 )
ขอเชิญคณะกรรมการ ผู้ประสานเขต ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม สสอ.โนนคูณ
เข้าชม 29  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562