อังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

เยี่ยมเสริมพลัง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.30น. )
พบส.โซนที่2 ออกเยี่ยมเสริมพลัง รพสต.ติดดาว (รพสต.บ้านหัวเหล่า)
เข้าชม 66  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562