พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุม

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30น. )
โครงการเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ โรงเรียนบกวิทยาคม
เข้าชม 83  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
  
ประชุม

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30น. )
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน พมจ.ศรีสะเกษ
เข้าชม 85  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
  
ประชุม

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.30น. )
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ติดเตียง ตกเกณฑ์จปฐ. ห้องประชุมอำเภอโนนคูณ ชั้น2
เข้าชม 85  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562