อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมงานหลักประกัน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 9.00-12.00 )
การลงข้อมูลเบิกจ่ายเงินสิทธิ์ อปท. ประกันสังคม (ตึกส่งเสริม รพ.โนนคูณ)
เข้าชม 32  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562