พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

สวดมนต์ถวายพระพร

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.30น. )
วัดบ้านหยอด
เข้าชม 48  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562