อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

บริจาคโลหิต

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 น. )
บริจาคโลหิต หอประชุมอำเภอโนนคูณ
เข้าชม 35  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562