ศุกร์์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมโซน2

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.30 น. )
ณ ห้องประชุม รพสต.หัวเหล่า
เข้าชม 94  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
  
ตรวจมะเร็งท่อน้ำดี

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.00น. )
รพสต.หนองกุง(อายุ35ปีขึ้นไป)
เข้าชม 90  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
  
ขอเชิญประชุม

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30น. )
กรรมการฯ ชมรม อสม..... (สสอ.โนนคููณ)
เข้าชม 90  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562