พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมประจำเดือน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.30 น. )
สสอ.โนนคูณ
เข้าชม 94  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
  
ตรวจมะเร็งท่อน้ำดี

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30น. )
รพสต.หัวเหล่า(อายุ35ปีขึ้นไป)
เข้าชม 94  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562