อังคาร ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

บริจาคโลหิต

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30-12.00น. )
ขอเชิญบริจาคโลหิต 11ธ.ค.61 เวลา 8.00-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโนนคูณ
เข้าชม 72  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561