พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

พอสว.

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป )
พอสว.บ้านโพธิ์ 8 พ.ย.61 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์
เข้าชม 77  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561