พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

พชอ.ตำบลบก

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป )
วันที่ 10 ต.ค.2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสน เวลา 8.30 น.
เข้าชม 142  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
  
สรุปแผน คปสอ.

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป )
ขอเชิญ ผอ.รพสต./คณะอนุกรรมการ คปสอ.โนนคูณ ประชุมสรุปแผน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมตึกส่งเสริม รพ.โนนคูณ
เข้าชม 140  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561