จันทร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

คัดเลือกทหาร

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป )
หอประชุมอำเภอโนนคูณ
เข้าชม 120  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2561