ศุกร์์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

ผ้าป่าสามัคคี (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป )
ทอดผ้าป่าสามัคคี
รพสต.ทงรวงทอง

เข้าชม 141  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2561