พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

ผ้าป่าสามัคคี

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป )
ทอดผ้าป่าสามัคคี
รพสต.ทงรวงทอง

เข้าชม 133  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2561