พุธ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

ประชุม ฌกส

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป )
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ผู้ประสานเขต
ชมรม ฌกส.

เข้าชม 125  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2561