[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สสอ.โนนคูณ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
หนุ่มใหญ่ขับรถไม่ชินทาง เข้าโค้งเสยราวสะพานตกข้างทางตาย 1 เจ็บ 1(22 ต.ค. 2561, 06:24) คลอปป์เอาไง!? ‘ดอร์ทมุนด์’ สนดึงเด็กนรกลิเวอร์พูลตามรอย ‘ซานโช’ (22 ต.ค. 2561, 06:22) ‘สมาร์ท’ พิสูจน์รักแท้ ยื่นแขนให้ ‘กระสือน้ำตาล’ กัด(22 ต.ค. 2561, 06:15) สรุป 10 ข่าวเด่นรอบดึกวันที่ 21-22 ต.ค. 61 เวลา 18.00-06.00 น.(22 ต.ค. 2561, 06:05) สรุปราคาโปร! จอง iPhone Xr, Xs, Xs Max ที่ไหนอย่างไรให้ถูกที่สุด?(22 ต.ค. 2561, 06:05) ‘ปุ๊กลุก’ ไม่ยั้งมือ! ‘มิน’ ถือเป็นศัตรูหัวใจ(22 ต.ค. 2561, 06:01) Game Over(22 ต.ค. 2561, 06:00) ใกล้แล้ว!! ‘โลเปเตกี’ จ่อโดนราชันปลด ตั้งอดีตแข้งกุนซือคนใหม่(22 ต.ค. 2561, 06:00) ชี้ถึงเวลายกเครื่องหลักสูตรผลิตครู(22 ต.ค. 2561, 05:45) ยอดเหยื่อรถไฟตกรางไต้หวันแตะ 18 ศพ เจ็บ 178 คน(22 ต.ค. 2561, 05:35) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดพิธีบูชาครูนาฏศิลป์ ก่อนแสดง โขนรามเกียรติ์(22 ต.ค. 2561, 05:30) มส.ตั้ง “พระพรหมบัณฑิต” ประธานพระปริยัตินิเทศก์(22 ต.ค. 2561, 05:30) มาราธอนล่าเหรียญ เทรนด์วิ่งเพื่อสุขภาพบูม เงินสะพัดพันล้าน ได้ประโยชน์วิน-วิน(22 ต.ค. 2561, 05:30) รุกจัดระบบ “ฟาสต์แทร็ก” ลดการตาย 3 โรคร้าย(22 ต.ค. 2561, 05:15) จัดรับฟังขยายรางตากสิน(22 ต.ค. 2561, 05:10) ซิ่งสยองตายหมู่ 3 ราย เซ่น 19 ศพ(22 ต.ค. 2561, 05:05) “ได้ด้วย??”(22 ต.ค. 2561, 05:01) โสมชบาจ๊ะจ๋า 22/10/61(22 ต.ค. 2561, 05:01) บุคคลในข่าว (หน้า4) 22/10/61(22 ต.ค. 2561, 05:01) ฝันลูกชาวนา “เที่ยวเชิงเกษตรฟาร์ม”(22 ต.ค. 2561, 05:01)
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
สมาชิกทั้งหมด 65 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เวบไซค์ รพสต.
ระบบรายงาน
ประกวดวิชาการ
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning


  

งานวิจัย
    เรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับการปฏิบัติตัวด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรังในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของผลงาน : นายอภิวัฒน์ แสนวงษ์
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 2667    จำนวนการดาวน์โหลด : 190 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
เบาหวานเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่ทำให้บั่นทอนคุณภาพชีวิตและคร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดโรคหนึ่ง และเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในศตวรรษที่ 21 และโรคเบาหวานยังมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคในช่องปาก การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการสำรวจสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในปีงบประมาณ 2556 พบว่า มีผู้ป่วยเบาหวานมีปัญหาสุขภาพช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 87.12 และมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มกาแฟ ดื่มสุรา ซึ่งมีผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากตามมา โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับการปฏิบัติตัวด้านการดูแลสุขภาพ ช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 105 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงในผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรังในเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.50 อายุอยู่ระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 32.40 (X?=56.64) สถานภาพคู่มากที่สุด ร้อยละ 81.90 ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 97.10 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 79.00 มีรายได้เฉลี่ย ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 96.20 ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 5-9 ปี ร้อยละ 35.20 (X?=9.6) ระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับสูงร้อยละ 56.20 (X?=10.99,) ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 70.50 (X?=2.42) ระดับการปฏิบัติตัวด้านการดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 81.00 (X?=2.18) ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับต่ำ (P-value=0.001, r=0.311) และความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก (P-value=0.134) ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ทันตกรรม หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการให้ความรู้โดยเฉพาะ เรื่อง การทำความสะอาดช่องปาก และการตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักถึงความสำคัญของ การดูแลสุขภาพช่องปาก และสามารถปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการติดตามศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ เช่น แรงสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความรุนแรงของโรค และมีการติดตามการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานอย่างสม่ำเสมอ

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัย 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน 25/ก.ค./2560
      PIG FOR LIFE ห่วงใยผู้ป่วยสุขภาพจิต 31/ต.ค../2559
      ถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 31/ต.ค../2559
      การดำเนินงานจัดการยาอันตรายโดยเครือข่ายชุมชนกรณีศึกษาตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณจังหวัดศรีสะเกษ 24/ก.พ./2559
      ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 1/พ.ค./2559


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nonkoon2010@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป