เอกสารประกอบการประชุมงานสารสนเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโนนคูณ
ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สสอ.โนนคูณ

ผู้ดูแลระบบ


ลำดับ ชื่อเอกสาร หมายเหตุ สถานะ
1. Teamviewer V.11.0 ประชุมออนไลน์..พร้อมกัน
2. โปรแกรมReport-JHCIS-Hualao จัดทำทะเบียนรายงาน V.2ก.ย.60
3. โปรแกรมFFC Collecter บันทึกสุขภาพข้อมูลครอบครัว
4. โปรแกรมNavicat เชื่อมโยงฐานjhcis
5. คู่มือการบันทึกข้อมูลโปรแกรมjhcis Version 5ก.ย.60
6. การลงข้อมูลโภชนาการนักเรียน  
7. การลงข้อมูลEPI เด็ก0-5ปี
8. โปรแกรมตรวจสอบสิทธิบัตร ใช้คู่กับSmartcard
9. โปรแกรมปรับปรุงข้อมูลแพทย์แผนไทย เพิ่มรหัสU77.1-9 ,แก้ไขตามHDC
10. แนวทางการลงรหัสU77.1-9 ปีงบประมาณ2560
11. โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ V.12-9-2560
12. แนวทางการลงข้อมูลปีงบประมาณ2561 ไฟล์จากน้องจ๋า รพสต.หนองกุง
13. การใช้ยาสมเหตุสมผล Cockpit สสจ.ศรีสะเกษ
หมายเหตุ :
1.ขอให้ จนท.ผู้รับผิดชอบรพสต.ทุกแห่ง Download ก่อนเข้าประชุม
2.นำcomputer Notebookที่มีโปรแกรมJHCIS และฐานข้อมูลมาด้วย
3.Tablet/โทรศัพท์ ระบบปฏิบัติการAndriod 4.0 ขึ้นไป
[ ปืดหน้าต่างนี้]