เอกสารประกอบการประชุมงานEGP&GL61 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโนนคูณ
ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สสอ.โนนคูณ

ผู้ดูแลระบบ


ลำดับ ชื่อเอกสาร หมายเหตุ สถานะ
1. วีดีโอแนะนำการลงEGP
2. แก้ปัญหารหัสไม่เจอ
3. ข้อสังเกตการตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการ
4. เอกสารประกอบ สปสช. ปีงบประมาณ2561
5. สเปครหัสสินค้า
6. คู่มือการลงทะเบียนใช้งาน  
7. คู่มือการลงบัญชีGL รพสต. GL61
หมายเหตุ :
1.ขอให้ จนท.ผู้รับผิดชอบรพสต.ทุกแห่ง Download ก่อนเข้าประชุม
2.นำcomputer Notebookที่มีโปรแกรมGL และฐานข้อมูลมาด้วย
[ ปืดหน้าต่างนี้]