ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline
ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันเริ่มป่วย วันพบผู้ป่วย Diag Last สถานะ ผู้รับ
19 รพสต.เหล่าเสน ด.ญ.เวธนี สุขสุลี ม.7 ต.บก 25 พ.ค. 61 27 พ.ค. 61 DF DF พิมพ์ลดา
20 รพสต.เหล่าเสน ดญ.เพชรลดา เพตาเสน ม.7 ต.บก 25 พ.ค. 61 30 พ.ค. 61 DF DF พิมพ์ลดา
16 รพสต.หนองกุง ด.ญ.ดุลยลักษณ์ ไชยโคตร ม.- ต.หนองกุง 24 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 DF DF อภิวัฒน์
17 รพสต.หยอด ด.ช.ธนวัฒน์ ก้อนทอง ม.- ต.เหล่ากวาง 22 พ.ค. 61 24 พ.ค. 61 DF Viral infect อุรชา
14 รพสต.เหล่าเสน ด.ช.กิตติพิชญ์ สีเหลือง ม.4 ต.บก 9 เม.ย. 61 9 เม.ย. 61 DF DF พิมพ์ลดา
15 รพสต.เหล่าเสน ด.ช.ธนกร นามนาง ม.4 ต.บก 9 เม.ย. 61 9 เม.ย. 61 R/O DF DF พิมพ์ลดา
12 รพสต.เหล่าเสน ด.ญ.จรินทร์พร นาคำ ม.13 ต.บก 6 เม.ย. 61 7 เม.ย. 61 R/O DF DF พิมพ์ลดา
13 รพสต.เหล่าเสน ด.ช.ชวภณ แย้มยวน ม.4 ต.บก 6 เม.ย. 61 7 เม.ย. 61 R/O DF DF พิมพ์ลดา
11 รพสต.เหล่าเสน สามเณรอนุชา ทองภู ม.4 ต.บก 18 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 DHF DHF พิมพ์ลดา
8 รพสต.เหล่าเสน นายปฏิภาณ ดวงแก้ว ม.4 ต.บก 15 มี.ค. 61 19 มี.ค. 61 DF DF พิมพ์ลดา
9 รพ.โนนคูณ ดญ.ประกายแก้ว บุดดีเสาร์ ม.17 ต.โนนค้อ 15 มี.ค. 61 19 มี.ค. 61 DF DF สายชล
10 รพสต.เหล่าเสน ดญ.ธิดาพร มานุรัมย์ ม.4 ต.บก 15 มี.ค. 61 20 มี.ค. 61 DHF DHF พิมพ์ลดา
  Records 109 to 119 of 119