ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline

ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันพบผู้ป่วย วันที่รายงาน Diag Last สถานะ รักษา ผู้รับ
204
รพสต.เหล่าเสน
น.ส.ปอร์รัตน์ ฤกษ์สว่าง
66 ม.2 ต.บก
20 ส.ค. 63
9 ส.ค. 63
เห็ดพิษ
เห็ดพิษ
รพ.โนนคูณ
205
รพสต.หัวเหล่า
นางน้อย ยศโสธร
13 ม.6 ต.บก
19 ส.ค. 63
20 ส.ค. 63
เห็ดพิษ
เห็ดพิษ
รพ.โนนคูณ
208
รพสต.หัวเหล่า
นางน้อย ยศโสธร1
21 ม.6 ต.บก
19 ส.ค. 63
20 ส.ค. 63
เห็ดพิษ
เห็ดพิษ
รพ.โนนคูณ
193
รพสต.หยอด
นางสาย บัวหอม
24 ม.10 ต.เหล่ากวาง
18 ส.ค. 63
19 ส.ค. 63
เห็ดพิษ
เห็ดพิษ
รพ.โนนคูณ
194
รพสต.หนองกุง
ดญ.ณพิชญ์ พวงลา
59 ม.3 ต.หนองกุง
17 ส.ค. 63
19 ส.ค. 63
R/O DF
-
รพ.โนนคูณ
195
รพสต.หนองมะเกลือ
นายวรเวธน์ ป้องพา
- ม.8 ต.โนนค้อ
15 ส.ค. 63
17 ส.ค. 63
R/O DF
-
รพ.โนนคูณ
196
รพสต.หนองมะเกลือ
น.ส.มนิตตา งามจันทร์
54 ม.8 ต.โนนค้อ
15 ส.ค. 63
16 ส.ค. 63
เห็ดพิษ
เห็ดพิษ
รพ.โนนคูณ
197
รพสต.โนนค้อ
นางวรีรัตน์ เสนคำสอน
216 ม.11 ต.โนนค้อ
15 ส.ค. 63
16 ส.ค. 63
เห็ดพิษ
เห็ดพิษ
รพ.โนนคูณ
206
รพสต.โคกสะอาด
ด.ช.ณัฐภูมิ ยศศิริ
64 ม.18 ต.หนองกุง
15 ส.ค. 63
16 ส.ค. 63
เห็ดพิษ
เห็ดพิษ
รพ.โนนคูณ
207
รพสต.หนองมะเกลือ
นางทองมา บุตรดา
- ม.8 ต.โนนค้อ
15 ส.ค. 63
16 ส.ค. 63
เห็ดพิษ
เห็ดพิษ
รพ.โนนคูณ
198
รพสต.โคกสะอาด
นางสุพรรษา นามมนตรี
64 ม.18 ต.หนองกุง
14 ส.ค. 63
15 ส.ค. 63
เห็ดพิษ
เห็ดพิษ
รพ.โนนคูณ
199
รพสต.เหล่าเสน
นายคำพันธ์ นันทบุตร
78 ม.7 ต.บก
13 ส.ค. 63
14 ส.ค. 63
เห็ดพิษ
เห็ดพิษ
รพ.โนนคูณ
  Records 25 to 36 of 209