ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline

ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันพบผู้ป่วย วันที่รายงาน Diag Last สถานะ รักษา ผู้รับ
11
รพสต.เหล่าเสน
สามเณรอนุชา ทองภู
ม.4 ต.บก
18 มี.ค. 61
27 มี.ค. 61
DHF
DHF
รพ.โนนคูณ
8
รพสต.เหล่าเสน
นายปฏิภาณ ดวงแก้ว
185 ม.4 ต.บก
15 มี.ค. 61
19 มี.ค. 61
DF
DF
รพ.โนนคูณ
9
รพ.โนนคูณ
ดญ.ประกายแก้ว บุดดีเสาร์
34 ม.17 ต.โนนค้อ
15 มี.ค. 61
19 มี.ค. 61
DF
DF
รพ.โนนคูณ
10
รพสต.เหล่าเสน
ดญ.ธิดาพร มานุรัมย์
107/2 ม.4 ต.บก
15 มี.ค. 61
20 มี.ค. 61
DHF
DHF
รพ.โนนคูณ
7
รพสต.เหล่าเสน
ดช.จิรโรจน์ สุตาวงค์
112/3 ม.4 ต.บก
6 มี.ค. 61
10 มี.ค. 61
DHF
DHF
รพ.โนนคูณ
4
รพสต.เหล่าเสน
น.ส.สุวนันท์ เพชรผา
182 ม.4 ต.บก
28 ก.พ. 61
2 มี.ค. 61
DF
DHF
รพ.โนนคูณ
6
รพสต.เหล่าเสน
ดช.ศรัณย์กร จันทะขำ
112/3 ม.4 ต.บก
28 ก.พ. 61
3 มี.ค. 61
DF
DF
รพ.โนนคูณ
3
รพสต.เหล่าเสน
นางขนบพร นามเทือง
225 ม.4 ต.บก
26 ก.พ. 61
2 มี.ค. 61
DHF
DHF
รพ.โนนคูณ
5
รพสต.เหล่าเสน
น.ส.นิภาพรรณ เพชรผา
182 ม.4 ต.บก
25 ก.พ. 61
3 มี.ค. 61
DF
DF
รพ.โนนคูณ
1
รพสต.เหล่าเสน
ดญ.ภัทรนันท์ ทองทวี
49/3 ม.4 ต.บก
2 ก.พ. 61
7 ก.พ. 61
DF
DF
รพ.โนนคูณ
2
รพสต.เหล่าเสน
นส.ธิดาภรณ์ พืชศรี
21 ม.7 ต.บก
27 ม.ค. 61
26 ก.พ. 61
DHF
DHF
รพ.โนนคูณ
  Records 205 to 209 of 209